GIPS BUDOWLANY 2KG

2.90 

Gips budowlany Dolina Nidy 2 kg

Zastosowanie:

Gips Budowlany przeznaczony jest do napraw powierzchni ścian i sufitów (np. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp.) oraz wszelkiego rodzaju prac montażowych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). Może być również wykorzystywany do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.

Właściwości:

Gips Budowlany jest spoiwem mineralnym, uzyskiwanym w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego (dwuwodnego siarczanu wapnia) pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Jest produktem ekologicznym, szybkosprawnym i bardzo łatwym w użyciu.

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki: ok. 1,20 l wody na 2 kg spoiwa

Czas gotowości do pracy: ok. 10 minut

Początek wiązania: po ok. 3 minutach

Uziarnienie:

pozostałość na sicie 1,0 mm nie więcej niż 0,5%

pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 15%

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C