MURIN FORTE PASTA 1kg

39.00 

Kategoria:

Opis

MURIN FORTE PASTA z dodatkiem ziaren słonecznika i konopi 

Opakowanie:  1kg

Gotowa do użycia przynęta na gryzonie, w postaci pasty w 12g saszetkach, z dodatkiem ziaren słonecznika i konopi.  

Zalety MURIN FORTE:

  • Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.
  • Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni.
  • Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu.
  • Bezpieczne ponieważ zawierają bitrex – bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu przez organizmy nie docelowe. Słabe działanie toksyczne na psy, koty, świnie, przeżuwacze.
  • Ciastowata forma pozwala precyzyjnie rozpoznać ślady żerowania.
  • Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni.
  • Odporność na wilgoć, dzięki zawartości tłuszczu. 

Przeznaczenie produktu:

Produkt przeznaczony jest do zwalczania gryzoni wewnątrz i wokół budynków oraz na terenach otwartych, np.: w domach, mieszkaniach, piwnicach, garażach, schowkach, ogrodach (z wyłączeniem miejsc uprawy i przechowywania roślin i produktów roślinnych), wewnątrz i wokół budynków przemysłowych (np. magazynów, ładowni statków).

Sposób użycia:

Produkt jest gotowy do użytku i należy go stosować zgodnie z podanymi poniżej dawkami. Produktu nie wykładać w sposób przypadkowy. Nie dotykać gołymi rękoma, używać rękawic ochronnych. Przynętę stosować wyłącznie w odpowiednich, dostępnych w sprzedaży, karmnikach deratyzacyjnych zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem oraz odpowiednio oznakowanych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża i rozmieszczone w sposób bezpieczny, aby zminimalizować ryzyko otwarcia, działanie czynników atmosferycznych i przypadkowe połknięcie przez dzieci lub przez zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psy, koty, świnie, drób, dzikie ptactwo). Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być wynoszona. Obserwować miejsca pobytu gryzoni, a karmniki z przynętą umieszczać przy norach, wzdłuż ścieżek przebiegu gryzoni i w miejscach ich największego zagęszczenia.

Dawkowanie:

Myszy: 20-40 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 m. W przypadku liczniejszej inwazji gryzoni, zaleca się rozstawienie co 2 m. Należy co 2-3 dni przenosić przynętę podczas sprawdzania i/lub uzupełniania punktów z przynętą.

Szczury :  60-100 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 m. W przypadku liczniejszej inwazji gryzoni, zaleca się rozstawienie co 5 m. Nie należy przesuwać lub przemieszczać punktów z przynętą przez kilka dni. Jeżeli nie zauważono oznak aktywności po 7-10 dniach, należy przenieść przynętę do obszaru o zwiększonej aktywności gryzoni.

Śmierć gryzoni następuje zazwyczaj po 4-10 dniach od spożycia.

Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta i uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, raz w tygodniu wymienić karmniki z przynętą. Jeżeli przynęta została całkowicie skonsumowana należy zwiększyć liczbę punktów w tym obszarze. Przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną należy wymieniać. Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać, stosując rękawice ochronne. W celu zminimalizowania ryzyka spożycia i zatrucia przez dzieci oraz zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania, należy w trakcie czynności kontrolnych miejsc wykładania przynęty, zebrać i usunąć padłe gryzonie oraz części przynęty znalezione poza karmnikiem deratyzacyjnym i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 6 tygodni. Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczym.
Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów z przynętą umieścić informację, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny oraz informację o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia.

Należy uważnie przeczytać informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.