Piasek żółty do murowania, na podsypkę

49.00 

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest piasek żółty płukany do prac
budowlanych w cenie 39 tona

Możliwy transport luzem lub w big bagu do którego mieści się 1 tona (dopłata za worek + 20 zł)